English

Despre noi

cello

S.C. HORA S.A. a stabilit un sistem integrat de management al calității, mediului, securității și sănătății în muncă în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001:2005 și OHSAS 18001:1999 și descris în Manualul Sistemului Integrat de Management.

Prin implementarea sistemului integrat de management, conducerea de la cel mai înalt nivel se angajează pentru:
hora reghin

 

 

OBIECTIVE GENERALE

CALITATE

MEDIU

SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Obiectivele generale stabilite prin prezenta Politică sunt stabilite de către conducerea S.C. HORA S.A. și sunt analizate în cadrul analizelor efectuate de management pentru a asigura adecvarea acestora

Obiectivele generale fundamentează obiectivele specifice proceselor, care se realizează în conformitate cu Programul de îmbunătățire a sistemului de management al calității/ Programul de management de mediu/Programul de management pentru sănătate și securitate în muncă. Pentru realizarea obiectivelor specifice sunt alocate resurse materiale, financiare și umane.

Conducerea S.C. HORA S.A. urmărește și răspunde de îndeplinirea politicii privind calitatea, mediul, sănătatea și securitatea muncii.

Autoritatea și responsabilitatea pentru stabilirea, implementarea și menținerea sistemului integrat de management sunt delegate reprezentantului conducerii cu SIM.

Conducerea S.C. HORA S.A. se asigură prin intermediul reprezentantului conducerii cu SIM că prevederile Manualului Sistemului Integrat de Management cât și a celorlalte documente ale sistemului integrat de management sunt cunoscute, însușite și aplicate de întreg personalul S.C. HORA S.A.

Managementul la cel mai înalt nivel se asigură că Politica privind calitatea, mediul, securitatea și sănătatea în muncă este disponibilă pentru toți angajații societății și pentru public.

Data: 15.06.2005
DIRECTOR GENERAL
Ing. Nicolae BÂZGAN